Câu hỏi:

12/08/2022 340

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Xem đáp án » 12/08/2022 673

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 12/08/2022 465

Câu 3:

Tại Bắc Trung Bộ hiện nay, rừng giàu tập trung nhiều nhất ở các tỉnh

Xem đáp án » 12/08/2022 442

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo thành phần kinh tế nước ta trong giai đoạn trên? (ảnh 1)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về khối lượng luân chuyển hàng hóa phân theo thành phần kinh tế nước ta trong giai đoạn trên?

Xem đáp án » 12/08/2022 442

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ đá Gò Dầu thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 12/08/2022 433

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Lô bắt đầu chảy vào nước ta ở tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 12/08/2022 425

Câu 7:

Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta?

Xem đáp án » 12/08/2022 422

Bình luận


Bình luận