Câu hỏi:

13/08/2022 252

Chất khí A là 1 xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

a. Xác định công thức phân tử.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số mol khí A là: nA = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 x = 0,12 mol.

a. Phương trình đốt cháy:

CnH2n+3n/2O2nCO2+nH2O

0,03                         0,12

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Xem đáp án » 12/07/2024 541

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 12/07/2024 261

Câu 3:

Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dd brom. X là:

Xem đáp án » 13/08/2022 237

Câu 4:

b. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

Xem đáp án » 13/08/2022 218

Câu 5:

Xicloankan A phản ứng với Cl2 ánh sáng thu được dẫn xuất monoclo B (trong đó clo chiếm 34% về khối lượng). Biết B có 4 đồng phân. Tên gọi của hợp chất A là:

Xem đáp án » 13/08/2022 203

Câu 6:

Số đồng phân xicloankan ứng với CTPT C5H10:

Xem đáp án » 13/08/2022 197

Bình luận


Bình luận