Câu hỏi:

14/08/2022 706

Thổi từ từ NH3 đến dư vào 400 gam dung dịch CuCl2 6,75%

a. Khi lượng kết tủa thu được cực đại thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Khi lượng kết tủa cực đại thì chỉ xảy ra phản ứng (1)

nNH3 = 0,2.2 = 0,4 mol VNH3 = 0,4. 22,4 = 8,96 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho từ từ đến dư NH3 vào dd FeCl3, ZnCl2, AlCl3, CuCl2. Lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được chất rắn X. Cho CO dư đi qua X nung nóng thì chất rắn thu được chứa:

Xem đáp án » 14/08/2022 1,128

Câu 2:

Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng

Xem đáp án » 14/08/2022 997

Câu 3:

Cho dd (NH4)2SO4 20% vừa đủ vào cốc đựng 800 gam dd Ba(OH)2 8,55% (tº). Phản ứng hoàn toàn, trong cốc có m gam chất lỏng (bỏ qua sự bay hơi của nước). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 14/08/2022 832

Câu 4:

Cho 42,8 gam NH4Cl vào cốc sứ nặng 500 gam, nung cốc đến khối lượng không đổi thấy khối lượng cốc = m gam. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 14/08/2022 714

Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn 28,8 gam (NH4)2CO3 ở nhiệt độ cao thu được V lit khí (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 14/08/2022 654

Câu 6:

Cho 23,9g hh X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4 tác dụng hết với xút, đun nóng thu được 8,96 lít khí (đkc)

a. Tính % khối lượng mỗi chất trong dd X.

Xem đáp án » 14/08/2022 586

Bình luận


Bình luận