Câu hỏi:

12/07/2024 350

Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

%mN trong (NH4)2SO4 là: 14*2/ 132=21%

mN có trong 200 g (NH4)2SO4 là: 200 * 21% = 42,42g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2 mol KOH vào dd chứa 1,5 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dd có các muối:

Xem đáp án » 14/08/2022 1,528

Câu 2:

Khi đổ H3PO4 đến dư vào dd KOH, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

Xem đáp án » 14/08/2022 863

Câu 3:

Cho 100 ml dd NaOH 1M tác dụng với 50 ml dd H3PO4 1M, dd muối thu được có nồng độ mol:

Xem đáp án » 14/08/2022 799

Câu 4:

Khi đổ KOH đến dư vào dd H3PO4, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

Xem đáp án » 14/08/2022 600

Câu 5:

Loại phân đạm nào sau đây có đọ dinh dưỡng cao nhất ?

Xem đáp án » 14/08/2022 473

Câu 6:

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

Xem đáp án » 14/08/2022 413

Câu 7:

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

Xem đáp án » 14/08/2022 385

Bình luận


Bình luận