Câu hỏi:

17/08/2022 234

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g một ankyl benzen A thu được 30,8g CO2. Công thức phân tử của A là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hướng dẫn

nCO2 = 0,7 mol; MA = 13,1n n = 7 A là C7H8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M=236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).

Xem đáp án » 18/08/2022 1,367

Câu 2:

Từ etilen và benzene, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

 C6H6C2H4, H+C6H5-C2H5xt; toC6H5-CH=CH2

Tính khối lượng stiren thu được từ 1 tấn benzene nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Xem đáp án » 17/08/2022 1,165

Câu 3:

Cho sơ đồ điều chế polistiren:

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

C2H275%C6H667%C6H5C2H545%C6H5C2H355%polistiren

Xem đáp án » 17/08/2022 644

Câu 4:

Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là:

Xem đáp án » 18/08/2022 498

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon A, thu được 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29,2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. A là:

Xem đáp án » 17/08/2022 479

Câu 6:

Đốt cháy một thể tích hidrocacbon X thu được 7 thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Biết tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,875. Vậy số nguyên tử hidro trong X là:

Xem đáp án » 18/08/2022 462

Câu 7:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH4 → A → B → C KMnO4 C6H5O2K

Vậy A, B, C là:

Xem đáp án » 18/08/2022 382

Bình luận


Bình luận