Câu hỏi:

13/07/2024 1,428

Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100m đã giảm được bao nhiêu giây?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100m đạt được ở năm 1912 là 10,6 giây; năm 2009 là 9,58 giây. Trong thời gian này, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100m đã giảm được:

10,6 – 9,58 = 1,02 giây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến năm 2020 được cho như sau:

36      42      15      23      25      35      32      20.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,127

Câu 2:

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Media VietJack

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Xem đáp án » 13/07/2024 562

Câu 3:

Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ người trên 14 tuổi biết đọc, biết viết tại Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2015.

Media VietJack

Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trong biểu đồ.

Xem đáp án » 13/07/2024 407

Câu 4:

Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

Xem đáp án » 13/07/2024 391

Câu 5:

Từ năm 1890 đến năm 1930, tỉ lệ trẻ em độ tuổi 10 – 13 tại Mỹ bị bắt buộc tham gia lao động được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Media VietJack

Lập bảng thống kê cho tỉ lệ lao động bắt buộc đối với trẻ em nữ.

Xem đáp án » 13/07/2024 333

Câu 6:

Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Xem đáp án » 13/07/2024 315

Bình luận


Bình luận