Câu hỏi:

13/07/2024 11,230

Những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Một số nhân vật có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

- Công lao của họ:

+ Lê Lợi là người chỉ huy tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân

+ Nguyễn Chích có đóng góp quan trọng trong việc đưa ra chủ trương tạm rời Thanh Hóa chuyển vào Nghề An sau đó quay ra đánh Đông Đô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là

A. Vương Thông.

B. Mộc Thạnh.

C. Liễu Thăng.

D. Trần Trí.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,023

Câu 2:

Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,244

Câu 3:

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do …….có lòng ........... nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. Nhân dân đã………… đóng góp của cải, lương thực, vũ khí,... và trải qua nhiều gian khổ, hi sinh để giành thắng lợi cuối cùng.

Xem đáp án » 13/07/2024 951

Câu 4:

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa còn gắn liền với đường lối đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân, đứng đầu là những lãnh tụ xuất sắc như ………. và…….. cùng những vị tướng tài như……………, …………...

Xem đáp án » 13/07/2024 799

Câu 5:

Hãy lựa chọn các từ/cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống để hoàn thiện các đoạn dữliệu sau về khởi nghĩa Lam Sơn.

yêu nước,

giải phóng dân tộc,

độc lập dân tộc,

Nguyễn Trãi,

đồng lòng,

đoàn kết,

Nguyễn Chích,

Lê Lợi,

nhân dân ta,

hơn hai mươi năm,

ách đô hộ,

Nguyễn Xí

Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh………….. có tính chất nhân dân rộng rãi, chấm dứt………… của nhà Minh, khôi phục nền ………, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước

Xem đáp án » 13/07/2024 606

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu vào thời gian nào?

A. Năm 1416.

B. Năm 1418.

C. Năm 1419.

D. Năm 1420.

Xem đáp án » 15/09/2022 604

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900