Câu hỏi:

13/07/2024 316

Quan sát sơ đồ hình 2 (tr. 83, SGK) và cho biết đơn vị đứng đầu bộ máy nhà nước ở địa phương thời Lê sơ là gì?

A. Lộ.

B. Đạo/Thừa tuyên.

C. Lộ.

D. Phủ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc tư liệu sau về lời căn dặn của Vua Lê Thánh Tông Với quan đại thần khi đàm phán với triều Minh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Người phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần… Nếu người dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

Tư liệu trên thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhà Lê sơ như thế nào?

Xem đáp án » 13/07/2024 3,948

Câu 2:

Đọc đoạn tư liệu sau và cho biết luật pháp thời Lê sơ có những điểm gì tiến bộ?

Tư liệu: Điều 388, trong gia đình, con gái được quyền thừa kế tài sản như con trai. Điều 374 và 375, khi gia đình phải phân chia tài sản thì tài sản do hai vợ chồng làm ra được chia đôi. Điều 308, người chồng ruồng bỏ và không đi lại với người vợ trong năm tháng thì người vợ có quyền bỏ chồng. (Luật Hồng Đức)

Xem đáp án » 13/07/2024 2,829

Câu 3:

Chủ trương của các vua thời Lê sơ về vấn đề chủ quyền lãnh thổ có giá trị như thế nào trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia ngày nay?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,486

Câu 4:

Một chính sách thể hiện sự quan tâm, khuyến khích phát triển nông nghiệp thời Lê sơ khác so với các triều đại trước là gì?

A. Đặt ra các quan chuyên trách về nông nghiệp.

B. Đặt phép quân điền, định kì chia lại ruộng công.

C. Cấm để ruộng hoàng, đẩy mạnh khẩn hoang.

D. Khai kênh, đào sông, đắp đê, bảo vệ các công trình thuỷ lợi.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,295

Câu 5:

Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê sơ?

A. Hình thư.

B. Hình luật.

C. Quốc triều hình luật.

D. Hoàng Việt luật lệ.

Xem đáp án » 15/09/2022 1,184

Câu 6:

Khai thác tư liệu sau, hãy cho biết vì sao nhà Lê sơ chú trọng phát triển giáo dục, khoa cử.

Tư liệu. Năm 1484, khi Soạn bia Tiến sĩ đầu tiên. Thân Nhân Trung viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Văn bia đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442, dịch nghĩa) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội)

Xem đáp án » 13/07/2024 958

Câu 7:

Năm 1471, biên giới Đại Việt đã được mở rộng đến khu vực tỉnh Quảng Nam ngày nay.

Xem đáp án » 11/07/2024 909

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900