Câu hỏi:

16/09/2022 2,527

Mrs. Brown, his children couldn't swim, said that there should be more notices warning people.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chịn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I find it impossible not to worry about Lan

Xem đáp án » 17/09/2022 6,195

Câu 2:

My brother and I go to that school

Xem đáp án » 17/09/2022 5,160

Câu 3:

Wear a helmet when riding a motorbike. Helmets are used......our heads.

Xem đáp án » 16/09/2022 4,621

Câu 4:

We first met each other......we were at university.

Xem đáp án » 17/09/2022 3,229

Câu 5:

Electronic games usually consist of software sold in the form of discs and (23)......additional equipment to be played.

Xem đáp án » 30/09/2023 2,932

Câu 6:

.....the moon has no water, its surface responds to the gravitational force of the earth.

Xem đáp án » 17/09/2022 2,808

Bình luận


Bình luận