Câu hỏi:

16/09/2022 2,506

My parents are very proud …………..my result.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Do you …………..your new classmate, or do you two argue?”

Xem đáp án » 16/09/2022 7,462

Câu 2:

Is it alright if I come to the club with you tonight?

Xem đáp án » 16/09/2022 6,293

Câu 3:

They said that the car driver was driving very fast at the time of the crash.

Xem đáp án » 16/09/2022 5,967

Câu 4:

Mathematics and Literature are two of…………...subjects in high school examinations.

Xem đáp án » 16/09/2022 5,602

Câu 5:

A woman wrote to me. She wants my advice. (who)

Xem đáp án » 16/09/2022 4,840

Câu 6:

When I came in, everyone were watching a film on television.

Xem đáp án » 16/09/2022 4,423

Câu 7:

Mark the letter to indicate the word whose underlined part that needs correction.

I’m usually right about the weather, am not I?

Xem đáp án » 16/09/2022 4,019

Bình luận


Bình luận