Câu hỏi:

19/09/2022 1,137

Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đối tượng nghiên cứu của Sử học là quá trình phát sinh, phát triển của xã hội loài người trong quá khứ (cá nhân, tổ chức, dân tộc, quốc gia, châu lục). (SGK - Trang 6)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?

Xem đáp án » 19/09/2022 19,065

Câu 2:

Các chức năng của Sử học bao gồm

Xem đáp án » 19/09/2022 5,023

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Sử học? 

Xem đáp án » 19/09/2022 2,609

Câu 4:

Hiện thực lịch sử có điểm gì khác biệt so với nhận thức lịch sử?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,524

Câu 5:

Sử học là gì?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,238

Câu 6:

Nhận thức lịch sử là gì?

Xem đáp án » 19/09/2022 1,169

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »