Câu hỏi:

22/09/2022 2,234

“Let’s go to the cinema tonight. ” he suggested.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

I haven’t seen my aunt for years.

Xem đáp án » 22/09/2022 4,283

Câu 2:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,047

Câu 3:

Chuck denied breaking the window.

Xem đáp án » 22/09/2022 1,524

Câu 4:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 1,338

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 879

Câu 6:

Where can smog possibly be found?

Xem đáp án » 22/09/2022 828

Bình luận


Bình luận