Câu hỏi:

28/09/2022 890

d) Nội dung nào sau đây nhận xét không đúng về phong trào Văn hoá Phục hưng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 3 và bằng hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu về bức họa Nàng Mô-na Li-sa theo gợi ý sau:

Media VietJack

- Nguồn gốc, bối cảnh ra đời, chất liệu, nhân vật của bức họa:

- Cảm nhận của em về bức họa

Xem đáp án » 28/09/2022 949

Câu 2:

b) Nội dung nào dưới đây không phải là biển đổi về kinh tế của Tây Âu thế kỉ XIII-XVI?

Xem đáp án » 28/09/2022 890

Câu 3:

Nối ô ở cột A với các ô ở cột B sao cho đúng với ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 614

Câu 4:

c) Một trong những biển đổi của xã hội Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là

Xem đáp án » 28/09/2022 502

Câu 5:

Hãy hoàn thành bảng sau về những thành tựu tiêu biểu của phong trào Vǎn hoá Phục hưng.

Xem đáp án » 28/09/2022 472

Câu 6:

Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) Sự biển đổi quan trọng về kinh tế của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là

Xem đáp án » 28/09/2022 346

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900