Câu hỏi:

28/09/2022 978

Hãy điền các cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm (...) trong đoạn thông tin dưới đây sao cho đúng về họat động kinh tế của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI: thương mại, nông nghiệp, hưong liệu, thủ công nghiệp.

Vê kinh tế, sản xuất.......... được mở rộng, đặc biệt là ở đồng bằng Chao Phray-a, đồng bằng sông Hồng và đảo Gia-va. Các ngành....................như làm gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng, chế tạo vũ khí cũng phát triển. Đông Nam Á còn là một trong những thị trường ............. sôi động nhất thế giới, nơi nổi tiếng với các.................., gia vị như trầm hương, hồ tiêu, đậu khấu, sa nhân,..

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vê kinh tế, sản xuất nông nghiệp được mở rộng, đặc biệt là ở đồng bằng Chao Phray-a, đồng bằng sông Hồng và đảo Gia-va. Các ngành thủ công nghiệp như làm gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng, chế tạo vũ khí cũng phát triển. Đông Nam Á còn là một trong những thị trường thương mại sôi động nhất thế giới, nơi nổi tiếng với các hương liệu, gia vị như trầm hương, hồ tiêu, đậu khấu, sa nhân,..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành bảng sau về các thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Tôn giáo

 

Chữ viết

 

Văn học

 

Kiến trúc

 

Xem đáp án » 28/09/2022 1,597

Câu 2:

b) Giới thiệu về thành cố Pa-gan theo gợi ý sau:

- Thời gian xây dựng, chức năng:.

- Quy mô xây dựng, đặc điễm kiên trúc:

- Ýnghĩa, giá trị:

Xem đáp án » 28/09/2022 1,308

Câu 3:

b) Trong các thế kỉ X - XV, ở Đông Nam Á lục địa đã hình thành những vương quốc nào sau đây?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,270

Câu 4:

Quan sát hình 10, hãy:

Media VietJack

a) Cho biết thành cổ Pa-gan thuộc quốc gia Đông Nam Á nào hiện nay.

Xem đáp án » 28/09/2022 1,177

Câu 5:

d) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về sự phát triển kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,097

Câu 6:

Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng về địa điểm ra đời của các vương quốc Đông Nam Á.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 854

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900