Câu hỏi:

13/07/2024 934

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Góc tạo bởi hai tia Ox, Oy gọi là góc …… kí hiệu ……

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Góc tạo bởi hai tia Ox, Oy gọi là góc C kí hiệu xOy^

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình vẽ rồi điền vào bảng sau các góc có trong hình vẽ

Quan sát hình vẽ rồi điền vào bảng sau các góc có trong hình vẽ Tên góc (cách viết thông thường) góc BAC, góc CAB, góc A (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 3,144

Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau: a) Nêu tên các góc đỉnh A trong hình? Trong các góc đó góc nào là góc bẹt? (ảnh 1)

a) Nêu tên các góc đỉnh A trong hình? Trong các góc đó góc nào là góc bẹt?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,695

Câu 3:

b) Góc MNP có đỉnh là …. và cạnh là ……………. Kí hiệu là ……..

Xem đáp án » 13/07/2024 1,672

Câu 4:

c) Kể tên bốn cặp góc có chung cạnh.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,626

Câu 5:

c) Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tai điểm O. Các góc khác góc bẹt là: ……………

Xem đáp án » 13/07/2024 1,393

Câu 6:

b) Góc ............. có đỉnh là .......... và hai cạnh là .........., .......... Kí hiệu là ABC^

Xem đáp án » 13/07/2024 1,289

Bình luận


Bình luận