Câu hỏi:

05/10/2022 220

Kết quả của phép tính (−100)+(−50) là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Ta có \[( - 100) + ( - 50) = - (100 + 50) = - 150.\]

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 05/10/2022 1,850

Câu 2:

Số đối của số -3 là

Xem đáp án » 05/10/2022 785

Câu 3:

Số đối của các số: −3;12;−82;29 lần lượt là:

Xem đáp án » 05/10/2022 412

Câu 4:

Tính chất kết hợp của phép cộng là

Xem đáp án » 05/10/2022 282

Câu 5:

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 3;2;0; - 1;5;7} \right\}\) . Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A.

Xem đáp án » 05/10/2022 236

Câu 6:

Giá trị của biểu thức a + (−45) với a = 25 là

Xem đáp án » 05/10/2022 231

Bình luận


Bình luận