Câu hỏi:

06/10/2022 273

Để quan sát tiêu bản rễ hành, ta làm như sau:

(1) Quan sát toàn bộ lát cắt rễ hành dưới vật kính ×10 để sơ bộ xác định vùng có nhiều tế bào đang phân chia.

(2) Chỉnh vùng có nhiều tế bào đang phân chia vào giữa hiển vi trường và quan sát dưới vật kính ×40.

(3) Đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật vào giữa hiển vi trường.

(4) Nhận biết các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản.

Mục tiêu của bài thực hành là gì?

A. Vẽ được hình biểu diễn bộ nhiễm sắc thể trong từng kì của nguyên phân.

B. Quan sát được hình thái nhiễm sắc thể trong phân bào nguyên phân.

C. Nhận biết được các kì nguyên phân.

D. Tất cả các mục tiêu trên.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Các bước trên nhằm quan sát các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. Bởi vậy, mục tiêu của bài thực hành là:

- Quan sát được hình thái nhiễm sắc thể trong phân bào nguyên phân.

- Nhận biết được các kì nguyên phân.

- Vẽ được hình biểu diễn bộ nhiễm sắc thể trong từng kì của nguyên phân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Nêu ứng dụng của quá trình này vào thực tế.

Xem đáp án » 12/07/2024 6,622

Câu 2:

Khi quan sát tiêu bản, nếu thấy các nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực của tế bào thì kết luận tế bào đang ở kì nào của nguyên phân?

A. Kì đầu.

B. Kì giữa.

C. Kì sau.

D. Kì cuối.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,466

Câu 3:

Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân, ta thường lấy mẫu ở đầu chóp rễ hành?

Xem đáp án » 06/10/2022 2,117

Câu 4:

Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,515

Câu 5:

Quan sát tiêu bản của một rễ hành, ta có thể thấy trường hợp nào sau đây?

A. Các tế bào đang ở các kì khác nhau.

B. Một số tế bào đang ở cùng một kì.

C. Một số tế bào không nhìn rõ nhiễm sắc thể.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,465

Câu 6:

Hình thái nhiễm sắc thể trong Hình 20.2 đang ở kì nào?

Hình thái nhiễm sắc thể trong Hình 20.2 đang ở kì nào?   A. Kì đầu. B. Kì giữa. C. Kì sau. D. Kì cuối. (ảnh 1)

A. Kì đầu.

B. Kì giữa.

C. Kì sau.

D. Kì cuối.

Xem đáp án » 06/10/2022 755

Câu 7:

Dưới kính hiển vi, hình thái nhiễm sắc thể rõ nét, đặc trưng nhất ở kì nào?

A. Kì đầu.

B. Kì giữa.

C. Kì sau.

D. Kì cuối.

Xem đáp án » 12/07/2024 525

Bình luận


Bình luận