Câu hỏi:

08/10/2022 77

Yếu tố nào sau đây có tác dụng huy động và hoạt hoá bạch cầu đa nhân trung tính:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giao thông vận tải là ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất vừa mang tính dịch vụ. Điều đó xác định

Xem đáp án » 09/07/2020 25,496

Câu 2:

Điều nào sau đây không đúng với tiền tệ

Xem đáp án » 09/07/2020 10,164

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 09/07/2020 8,159

Câu 4:

Người tiêu dùng mong cho

Xem đáp án » 09/07/2020 5,847

Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng khi cung lớn hơn cầu?

Xem đáp án » 09/07/2020 2,988

Câu 6:

Bằng phát minh sáng chế của các nhà bác học được mua để sử dụng có thể xem là

Xem đáp án » 09/07/2020 664

Câu 7:

Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

Xem đáp án » 09/07/2020 250

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »