Câu hỏi:

08/10/2022 2,755

Số dư trong phép chia 10051,84 : 264 là bao nhiêu nếu thương lấy đến hai chữ số?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng của hai số là 0,6. Thương của hai số cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.

Xem đáp án » 08/10/2022 16,371

Câu 2:

Tổng của hai số bằng 43,75. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số thứ nhất gấp 5 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới bằng 124,95.

Xem đáp án » 08/10/2022 8,254

Câu 3:

Có 9 can nước mắm như nhau đựng tất cả 6,75 lít nước mắm. Hỏi 6 can nước mắm như thế đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Xem đáp án » 08/10/2022 6,421

Câu 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,5 x 3,4 + 7,5 x 3,4 = ……

Xem đáp án » 08/10/2022 5,810

Câu 5:

Thầy cho một số thập phân

Đem nhân với 6, tính nhân khó gì

Dấu phẩy, Hằng đánh sai đi

 Sang phải một chữ, vội ghi lên nhầm

Tích bằng 1245

Thừa số thứ nhất viết lầm sinh ra.

Thừa số thứ nhất đúng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/10/2022 3,819

Câu 6:

Một người mua 13,5 kg bánh và kẹo, trong đó lượng bánh bằng 45 lượng kẹo. Hỏi người đó mua mỗi loại mấy ki - lô - gam?

Xem đáp án » 08/10/2022 3,779

Câu 7:

Tìm x

a) 10,6 : x + ­7,19 : x    = 3                                

Xem đáp án » 08/10/2022 3,394

Bình luận


Bình luận