Câu hỏi:

13/07/2024 644

Hãy điền các từ hoặc cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm (...) trong đoạn thông tin dưới đây sao cho đúng: Trái Đất, la bàn, bản đồ, đại dương, đóng tàu.

Đến thế kỉ XV, các nhà hàng hải có nhiều hiểu biết về ……………, có quan niệm mới về ……………..(thuyết Nhật tâm), vẽ được nhiều…………. hải đồ ghi rõ các vùng đất, sử dụng các thiết bị thiên văn, ……………. khi di chuyển trên biển. Kĩ thuật ……….. có những tiến bộ mới, đóng được tàu có bánh lái, hệ thống buồm lớn như loại tàu Ca-ra-ven.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đến thế kỉ XV, các nhà hàng hải có nhiều hiểu biết về đại dương, có quan niệm mới về Trái Đất (thuyết Nhật tâm), vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, sử dụng các thiết bị thiên văn, la bàn khi di chuyển trên biển. Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng được tàu có bánh lái, hệ thống buồm lớn như loại tàu Ca-ra-ven.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành bảng sau để thể hiện những tác động của các cuộc phát kiến địa lí.

Tác động của các cuộc phát kiến địa lí

Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

 

 

Xem đáp án » 13/07/2024 2,659

Câu 2:

Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) Vì sao lại diễn ra các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV − XVI?

A. Do yêu cầu phát triển của sản xuất, nhu cầu về thị trường buôn bán mới.

B. Do chiến tranh, con người phải di cư đến vùng đất mới.

C. Con đường giao thương thuận lợi giữa châu Á và châu Âu.

D. Có nhiều tàu chạy bằng động cơ hơi nước, có thể vượt biển.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,360

Câu 3:

d) Ph. Ma-gien-lăng là người đã phát hiện ra đại dương nào?

A. Ấn Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Thái Bình Dương.

Xem đáp án » 13/07/2024 523

Câu 4:

Theo em, tác động nào của các cuộc phát kiến địa lí là quan trọng nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 12/10/2022 505

Câu 5:

b) C. Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc thám hiểm của mình vào năm

A. 1493.

B. 1487.

C. 1492.

D. 1488.

Xem đáp án » 13/07/2024 459

Câu 6:

c) Ai là người đã tìm ra châu Mỹ?

A. B. Đi-a-xơ.

B. Ph. Ma-gien-lăng.

C. C. Cô-lôm-bô.

D. Va-xcô do Ga-ma.

Xem đáp án » 13/07/2024 349

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900