Câu hỏi:

20/10/2022 115

Nguồn gây ô nhiễm không khí nào do con người tạo ra?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Nguồn ô nhiễm không khí ra con người tạo ra: đốt rừng làm rẫy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các vật thể sau: máy may, ô tô, cây mía, con suối, con trâu, bóng đèn, bút bi. Có bao nhiêu vật thể nhân tạo?

Xem đáp án » 20/10/2022 115

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây đều là chất?

Xem đáp án » 20/10/2022 95

Câu 3:

Ta thấy có hơi nước đọng lại thành giọt bên ngoài ly nước đá. Quá trình chuyển thể này được gọi là

Xem đáp án » 20/10/2022 90

Câu 4:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lý?

Xem đáp án » 20/10/2022 73

Câu 5:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem đáp án » 20/10/2022 70

Câu 6:

Một số chất có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

Xem đáp án » 20/10/2022 68

Bình luận


Bình luận