Câu hỏi:

11/07/2024 296

Dưới thời Đường đã thực hiện chính sách nào về ruộng đất để thúc đẩy nông nghiệp phát triển?

A. Chia lại ruộng đất công.

B. Thực hiện chế độ quân điền.

C. Khuyến khích phát triển ruộng đất tư.

D. Tăng cường khẩn hoang.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào đoạn tư liệu 6.2 dưới đây:

Dựa vào đoạn tư liệu 6.2 dưới đây:   Hãy vẽ trục thời gian thể hiện tiến trình phát triển của Trung Quốc  (ảnh 1)

Hãy vẽ trục thời gian thể hiện tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh).

Xem đáp án » 13/07/2024 3,496

Câu 2:

Quan sát hình 6.1 và trả lời các câu hỏi:

Quan sát hình 6.1 và trả lời các câu hỏi:     - Đặt những câu hỏi để tìm hiểu về bức tranh (ảnh 1)

- Đặt những câu hỏi để tìm hiểu về bức tranh (gợi ý: các câu hỏi tập trung vào: người vẽ bức bích họa, nơi trưng bày, nội dung phản ánh,...).

- Đánh giá về tác phẩm nghệ thuật này.

Xem đáp án » 21/10/2022 1,261

Câu 3:

Chế độ phong kiến Trung Quốc đã phát triển tới đỉnh cao dưới triều đại nào?

A. Hán.

B. Đường.

C. Minh.

D. Thanh.

Xem đáp án » 13/07/2024 479

Câu 4:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Bộ máy nhà nước thời Đường có điểm mới nào?

A. Thực hiện cha truyền con nối.

B. Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược đối với các nước láng giềng.

C. Quân đội tập trung trong tay vua.

D. Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để chọn nhân tài.

Xem đáp án » 13/07/2024 467

Câu 5:

Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường là

A. lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.

B. lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.

C. lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.

D. lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

Xem đáp án » 12/07/2024 416

Câu 6:

Hoàn thành bảng thống kê dưới đây về sự phát triển kinh tế thời Đường và thời Minh - Thanh.

Lĩnh vực

Thời Đường

Thời Minh - Thanh

Nông nghiệp

 

 

Thủ công nghiệp

 

 

Thương nghiệp

 

 

Xem đáp án » 13/07/2024 322

Câu 7:

Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc đã thực hiện xoá bỏ các chức quan trung gian ở trung ương như Thừa tướng, Thái uý và thay vào đó là các Thượng thư phụ trách các bộ?

A. Nhà Đường.

B. Nhà Tống.

C. Nhà Minh.

D. Nhà Thanh.

Xem đáp án » 13/07/2024 318

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900