Câu hỏi:

11/07/2024 415

Hoàn thành bảng so sánh dưới đây về tổ chức chính quyền thời Đinh và thời Tiền Lê.

Nội dung

Thời Đinh

Thời Tiền Lê

Trung ương

 

 

Địa phương

 

 

Quân đội

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung

Thời Đinh

Thời Tiền Lê

Trung ương

- Vua đứng đầu triều đình, nắm mọi quyêng hành.

- Dưới vua có các chức quan văn, võ và tăng quan

- Vua đứng đầu triều đình, nắm mọi quyêng hành.

- Giúp vua bàn việc nước có thái sư (quan đứng đầu triều) và đại sư (nhầ sư có danh tiếng), bên dưới là các chức quan văn, võ

Địa phương

- Gồm các chấp: sđạo (châu), giáp, xã

- Năm 1002, vua cho đổi đạo thành lộ, phủ, châu, rồi đến giáp.

- Đơn vị hành chính cấp cơ sở là xã

Quân đội

- Tổ chức quân đội gồm 10 đạo

- Gồm 2 bộ phận: cám quân và quân địa phương

- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi Ngô Xương Văn chết (965), tình hình đất nước như thế nào?

A. Đất nước thống nhất.

B. Đất nước bình yên

C. Đất nước lâm vào tình trạng cát cứ.

D. Nội bộ triều đình lục đục.

Xem đáp án » 21/10/2022 1,604

Câu 2:

Sự kiện nào dưới đây đã mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta?

A. Khúc Hạo thực hiện cải cách.

B. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.

D. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,250

Câu 3:

Loạn 12 sứ quân là

A. đất nước lâm vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân.

B. cả nước chia làm 12 châu khác nhau.

C. phản ánh sự khác nhau về kinh tế của đất nước.

D. có 12 nước nhỏ.

Xem đáp án » 12/07/2024 564

Câu 4:

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước?

A. Tập hợp nhân dân, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân và liên kết với sứ quân Trần Lãm. B. Liên kết với sứ quân Trần Lãm.

C. Chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ.

D. Tiến đánh các sứ quân khác.

Xem đáp án » 21/10/2022 555

Câu 5:

Quan sát lược đó 14.8 - trang 54 trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và hoàn thành các nội dung:

- Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống năm 981,

- Em có nhận xét gì về việc Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống?

Xem đáp án » 11/07/2024 399

Câu 6:

Việc Ngô Quyền quyết định bỏ chức Tiết độ sứ thể hiện

A. quyền độc lập tự chủ, khẳng định chủ quyền dân tộc.

B. nước ta không phụ thuộc vào phong kiến phương Bắc.

C. sức mạnh của dân tộc ta.

D. uy quyền của Ngô Quyền.

Xem đáp án » 11/07/2024 339

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900