Câu hỏi:

12/07/2024 188

Kế sách đánh giặc của nhà Trần chống quân Mông Cổ là

A. mai phục và phản công nhanh.

B. thực hiện “vườn không nhà trống”.

C. tập trung binh lực, vây hãm và tiêu diệt.

D. xây dựng phòng tuyến Bình Lệ Nguyên đợi giặc.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285, Hội nghị Diên Hồng đã không đưa ra quyết định quan trọng nào?

A. Bàn và thống nhất kế sách đánh giặc.

B. Quyết định chỉ tập trung quân ở Đông Bộ Đầu.

C. Khẳng định quyết tâm chống giặc của quân dân ta.

D. Cử Trần Quốc Tuấn làm Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến.

Xem đáp án » 12/07/2024 602

Câu 2:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285, nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách nào?

A. Rút lui, mai phục và tiến công.

B. Thực hiện “vườn không nhà trống”.

C. Tập trung binh lực, vây hãm và tiêu diệt.

D. Xây dựng phòng tuyến Đông Bộ Đầu đợi giặc.

Xem đáp án » 21/10/2022 515

Câu 3:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Để đối phó với âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ, năm 1257 nhà Trần đã không chủ trương thực hiện kế hoạch nào sau đây?

A. Tăng cường phòng thủ ở biên giới.

B. Cử sứ giả đi thương thuyết.

C. Chuẩn bị lực lượng, vũ khí.

D. Đoàn kết toàn dân tộc.

Xem đáp án » 12/07/2024 435

Câu 4:

Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Xem đáp án » 12/07/2024 422

Câu 5:

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (1287 - 1288).

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (1287 - 1288). (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 391

Câu 6:

Cuộc tiến công quyết định tiêu diệt quân Mông Cổ diễn ra tại đâu?

A. Bình Lê Nguyên (Vĩnh Phúc).

B. Đông Bộ Đầu (Hà Nội).

D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

C. Quy Hoá (Yên Bái).

Xem đáp án » 11/07/2024 386

Câu 7:

“Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai?

A. Thái sư Trần Thủ Đô.

B. Thượng tướng Trần Quang Khải.

C. Tướng quân Phạm Ngũ Lão.

D. Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn.

Xem đáp án » 21/10/2022 277

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900