Câu hỏi:

21/10/2022 648

Điền thông tin vào ô trống dưới đây về những nội dung chính sách cải cách của Hồ Quý Ly.

Điền thông tin vào ô trống dưới đây về những nội dung chính sách cải cách của Hồ Quý Ly. (ảnh 1)

- Em hãy viết một điều em thích/không thích về chính sách cải cách của Hồ Quý Ly.

- Nếu được góp ý cho Hồ Quý Ly, em sẽ đề nghị thực hiện thêm chính sách gì?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu số 1: Hoàn thành phiếu học tập

Nhận xét chung về điểm tiến bộ và hạn chế trong chính sách cải cách của Hồ Quý Ly.

=> Trả lời:

- Tiến bộ:

+ Góp phần giải quyết khủng hoảng xã hội cuối thời Trần.

+ Loại bỏ bớt những quý tộc bất tài, bổ sung đội ngũ Nho sĩ mới, có thực tài vào bộ máy nhà nước.

+ Hạn chế tập trung ruộng đất và tăng cường sức mạnh quân sự đất nước.

+ Lĩnh vực văn hóa - giáo dục có nhiều tiến bộ, mang tính dân tộc.

- Hạn chế: Một số chính sách cải cách chưa triệt để gây bất bình trong một bộ phận nhân dân, làm giảm khả năng đoàn kết dân tộc

Yêu cầu số 2: Điều em thích trong chính sách cải cách của Hồ Quý Ly là:

+ Phát hành tiền giấy Thông bảo hội sao

+ Chế tạo ra súng thần cơ, đóng chiến thuyền

+ Sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác văn chương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cải cách kinh tế của Hồ Quý Ly, mục đích của chính sách hạn điền, hạn nô là nhằm

A. hạn chế quyền lực của quý tộc Trần.

B. hạn chế quyền lực của quý tộc Hồ.

C. chia ruộng đất bình quân cho nông dân.

D. phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xem đáp án » 21/10/2022 803

Câu 2:

Trong cải cách về chính trị, Hồ Quý Ly không thực hiện nội dung nào?

A. Củng cố chế độ quân chủ.

B. Tiếp tục chế độ thái thượng hoàng.

C. Cải tổ quy chế quan lại.

D. Lập lại kỉ cương.

Xem đáp án » 21/10/2022 494

Câu 3:

Cải cách nào không được Hồ Quý Ly thực hiện trong lĩnh vực tài chính?

A. Cải cách chế độ thuế khoá.

B. Phát hành tiền giấy thông bảo hội sao.

C. Chia ruộng đất cho nông dân.

D. Thống nhất đơn vị đo lường.

Xem đáp án » 21/10/2022 398

Câu 4:

Giả sử em được thực hiện một cuộc phỏng vấn với Hồ Quý Ly. Hãy viết một câu em muốn hỏi Hồ Quý Ly, chia sẻ câu hỏi đó với bạn bè và ghi lại câu trả lời.

Câu hỏi: Hậu quả việc nhân dân chưa ủng hộ và tham gia cuộc kháng chiến chống quân Minh là gì?

Xem đáp án » 21/10/2022 392

Câu 5:

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về sự thành lập nhà Hồ.

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về sự thành lập nhà Hồ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/10/2022 387

Câu 6:

Cải cách nào của Hồ Quý Ly được đánh giá là chưa triệt để?

A. Chính sách hạn điền.

B. Chính sách hạn nô.

C. Cải cách tiền giấy.

D. Cải cách chế độ thi cử.

Xem đáp án » 21/10/2022 372

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900