Câu hỏi:

24/10/2022 220

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Một hành tinh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao.

B. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung. 

C. Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống. 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trường hợp liên quan đến lực tiếp xúc: Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.

 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Vì bàn tay của thủ môn tiếp xúc với của bóng và quả bóng chịu tác dụng của lực bàn tay.

- Các phương án A, B, D đều chịu tác dụng của lực hút Trái Đất là lực không tiếp xúc.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

A. Vận động viên nâng tạ. 

B. Người dọn hàng đầy thùng hàng trên sân. 

C. Giọt mưa đang rơi.

D. Bạn Na đóng đinh vào tường. 

Xem đáp án » 24/10/2022 256

Câu 2:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

a) Người thợ đóng cọc xuống đất.

b) Viên đá rơi. 

Xem đáp án » 24/10/2022 159

Câu 3:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

a) Bạn Lan dùng tay bẻ cong chiếc thước nhựa. 

b) Nam châm hút viên bi sắt.

Xem đáp án » 24/10/2022 151

Câu 4:

Bạn An cho rằng, những vật chỉ tác dụng lên nhau khi nó tiếp xúc với nhau. An nói như thế có đúng không?

Xem đáp án » 24/10/2022 108

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »