Câu hỏi:

05/11/2022 844

Trên cơ sở sử thi Ra-ma-y-a-na của Ấn Độ, cư dân Cam-pu-chia đã sáng tạo ra tác phẩm văn học nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Trên cơ sở sử thi Ra-ma-y-a-na của Ấn Độ, cư dân Cam-pu-chia đã sáng tạo ra tác phẩm sử thi Riêm-kê.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành kinh tế chủ yếu của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 590

Câu 2:

Công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Cam-pu-chia thời Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 385

Câu 3:

Trong thời kì Ăng-co, từ thế kỉ X - XIII là giai đoạn

Xem đáp án » 05/11/2022 329

Câu 4:

Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 288

Câu 5:

Công trình kiến trúc mang tính biểu tượng xuất hiện trong quốc kì của Vương quốc Cam-pu-chia hiện nay là

Xem đáp án » 05/11/2022 284

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co?

Xem đáp án » 05/11/2022 238

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK