Câu hỏi:

05/11/2022 376

Nội dung nào sau đây không phải chính sách của nhà Lý để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Nhà Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.Câu 11. Công trình kiến trúc nổi tiếng của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý là

A. chùa Diên Hựu.

B. thành Tây Đô.

C. chùa Thiên Mụ.

D. thành Phú Xuân.

Đáp án đúng là: A

Công trình kiến trúc nổi tiếng của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý là chùa Diên Hựu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vị vua đầu tiên của vương triều Lý là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,399

Câu 2:

Năm 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định rời đô từ Hoa Lư về

Xem đáp án » 05/11/2022 1,363

Câu 3:

Vương triều Lý thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

Xem đáp án » 05/11/2022 827

Câu 4:

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu thành

Xem đáp án » 05/11/2022 563

Câu 5:

Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thành Đại La, vì Đại La

Xem đáp án » 05/11/2022 482

Câu 6:

Công trình kiến trúc nổi tiếng của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý là

Xem đáp án » 05/11/2022 459

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK