Câu hỏi:

05/11/2022 1,851

Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Quân đội nhà Trần được xây dựng và phát triển theo chủ trương “quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa” tức là “binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông” (SGK - Trang 66)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của vương triều Trần là

Xem đáp án » 05/11/2022 6,960

Câu 2:

Dưới thời Trần, kinh đô Thăng Long trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán lớn nhất nước ta, với

Xem đáp án » 05/11/2022 6,591

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà Trần?

Xem đáp án » 05/11/2022 5,432

Câu 4:

Nhà Lý kết thúc 216 năm tồn tại bằng sự kiện nào?

Xem đáp án » 05/11/2022 3,936

Câu 5:

Dưới thời Trần, tầng lớp nào được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, làm chủ các điền trang, thái ấp rộng lớn?

Xem đáp án » 05/11/2022 3,300

Câu 6:

Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt là

Xem đáp án » 05/11/2022 3,063

Câu 7:

Loại hình nghệ thuật diễn xướng phổ biến dưới thời Trần là

Xem đáp án » 05/11/2022 2,998

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900