Câu hỏi:

08/11/2022 101

Luyện tập 3 trang 87 Lịch Sử lớp 6: Quan sát hình 17.5 và 17.6, em hãy cho biết yếu tố văn hóa nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân dân tiếp thu có chọn lọc?

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những yếu tố văn hóa nước ngoài được người Việt tiếp thu có chọn lọc (qua tư liệu 17.5 và 15.6) là

+ Phật giáo.

+ Nghệ thuật tạo hình của Trung Quốc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận dụng 4 trang 87 Lịch Sử lớp 6: Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và sự phát triển bản sắc văn hóa dân tộc? Em có suy nghĩ gì về hiện tượng nhiều học sinh “pha” tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp?

Xem đáp án » 08/11/2022 194

Câu 2:

Câu hỏi 1 trang 85 Lịch Sử lớp 6: Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?

Xem đáp án » 08/11/2022 103

Câu 3:

Luyện tập 1 trang 87 Lịch Sử lớp 6: Theo em, tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 08/11/2022 98

Câu 4:

Câu hỏi 2 trang 85 Lịch Sử lớp 6: Phong tục ăn trầu theo ghi chép của Lê Quý Đôn (tư liệu hình 17.3) có từ thời kì nào trong lịch sử Việt Nam? Hiện nay phong tục này còn không?

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo

Xem đáp án » 08/11/2022 84

Câu 5:

Luyện tập 2 trang 87 Lịch Sử lớp 6: Những phong tục, tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hằng ngày của chúng ta ngày nay?

Xem đáp án » 08/11/2022 83

Câu 6:

Câu hỏi trang 86 Lịch Sử lớp 6: Nhân dân ta đã làm gì để phát triển văn hóa dân tộc trong hơn ngàn năm Bắc thuộc?

Xem đáp án » 08/11/2022 71

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK