Câu hỏi:

12/11/2022 103

Chia sẻ những thuân lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề này.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thuận lợi là em đã tự xác định cách chi tiêu cho hợp lí. 

- Khó khăn khả năng xử lí tình huống trong lúc cần chi tiêu gấp.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân biệt cái mình cần và cái mình muốn trong bảng dưới dựa theo các gợi ý sau:

Nhiệm vụ 3 trang 44 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 174

Câu 2:

Kể một số vật dụng mà em có nhu cầu mua sắm. Phân loại các vật dụng đó thành 2 nhóm: cái mình cần, cái mình muốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Xem đáp án » 12/11/2022 144

Câu 3:

Đọc tình huống và trả lời các câu hỏi.Nhiệm vụ 5 trang 45, 46 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

- H. đã xác định khoản chi ưu tiên như thế nào?

- Nếu em là H. em sẽ quyết định chi tiêu như thế nào trong tình huống trên? Vì sao?

Nhiệm vụ 5 trang 45, 46 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

- Nếu là T. em sẽ lựa chọn mua những món đồ nào? Vì sao?

Nhiệm vụ 5 trang 45, 46 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

- Nếu là N. em sẽ chọn khoản chi nào? Vì sao? 

Xem đáp án » 12/11/2022 144

Câu 4:

Nếu chỉ có 200.000 đồng, em sẽ chọn ưu tiên cho các khoản chi nào ở mỗi thời điểm sau: 

- Chuẩn bị năm học mới. 

- Chuẩn bị nghỉ hè. 

Nhiệm vụ 4 trang 44 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 116

Câu 5:

Chia sẻ một số tình huống mà em đã ưu tiên chi cho người khác khi cần thiết.

Xem đáp án » 12/11/2022 98

Câu 6:

Sắp xết trật tự ưu tiên cho các lí do sau:

Nhiệm vụ 2 trang 43 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 93

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »