Câu hỏi:

12/11/2022 51

Em có đồng ý với ý kiến sau của K. không? Vì sao?

Nhiệm vụ 4 trang 61, 62 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của K. Bởi vì chỉ có sự yêu thích và tâm huyết với nghề mới giữ được làm nghề truyền thống, làm bất cứ công việc nào lâu dài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tờ rơi quảng bá sản phẩm của nghề truyền thống

Nhiệm vụ 7 trang 64 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 695

Câu 2:

Thực hiện phóng vấn nghệ nhân và người làm nghề truyền thống lâu năm ở địa phương em.

- Tình cảm của họ đối với nghề (tự hào, đam mê,…)

- Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với nghề (trách nhiệm, khéo léo, kiên nhẫn,…)

- Những việc làm học sinh cẩn rèn luyện để tiếp nối cha ông giữ gìn nghề truyền thống.

Nhiệm vụ 3 trang 61 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 354

Câu 3:

Tập tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống.

Xem đáp án » 12/11/2022 226

Câu 4:

Chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của những việc làm dưới đây đối với việc giữ gìn các nghề truyền thống. 

Nhiệm vụ 5 trang 62 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 206

Câu 5:

Theo em tuân thủ kỉ luật lao động có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo an toàn lao động?

Xem đáp án » 12/11/2022 176

Câu 6:

Làm quạt giấy theo hướng dẫn sau:

Nhiệm vụ 6 trang 63 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 173

Câu 7:

Lựa chọn và làm thêm một sản phẩm nghề truyền thống mà em yêu thích theo gợi ý sau: 

Nhiệm vụ 6 trang 63 Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Xem đáp án » 12/11/2022 159

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »