Câu hỏi:

13/11/2022 321

Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chính sách nguy hiểm nhất là: chính sách đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa

- Vì: Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt nhằm mục đích: khiến người Việt lãng quên nguồn gốc tổ tiên; lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc của mình mà học theo các phong tục – tập quán của người Hán; từ đó làm thui chột và dập tắt ý chí đấu tranh của người Việt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào nước ta trong thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 13/11/2022 1,317

Câu 2:

Yếu tố tích cực nào của văn hoá Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc?

Xem đáp án » 13/11/2022 1,107

Câu 3:

Trung tâm Phật giáo lớn nhất ở nước ta trong thời Bắc thuộc là

Xem đáp án » 13/11/2022 716

Câu 4:

Em hiểu thế nào về câu thơ: “Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất”? (Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ). Theo em, yếu tố nào là quan trọng nhất giúp “Ta vẫn là ta” sau hơn mười thế kỉ mất nước?

Xem đáp án » 13/11/2022 289

Câu 5:

Chọn những từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn bên dưới.

nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình

Sáng tạo

Hán – Việt

Tiếng Việt

 

Thờ cúng tổ tiên

Chủ động

Làng Việt

Thời Bắc thuộc, người Việt vừa bảo tốn văn hoá truyền thống vừa …...... tiếp thu có chọn lọc và......................... những giá trị văn hoá bên ngoài để phát triển nền văn hoá dân tộc. Người Việt chủ động tiếp thu chữ Hán nhưng vẫn sử dụng........................, dùng âm Việt để đọc chữ Hán, tạo cơ sở hình thành vốn từ........................... ngày càng phong phú và đặc sắc. Những tín ngưỡng truyền thống như............... thờ các vị thần tự nhiên,......................tiếp tục được duy trì. Ẩn mình sau những luỹ tre,............................là thành trì kiên cố bảo tồn phong tục, tập quán Việt như tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình.

 

Xem đáp án » 13/11/2022 287

Câu 6:

Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?

Xem đáp án » 13/11/2022 225

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK