Câu hỏi:

13/11/2022 182

Em hãy nối các dữ liệu bên dưới sao cho phù hợp với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

A. “Tôi chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?”

2. Khởi nghĩa Bà Triêu

 

 

B. “dẫu sức không địch nổi giặc Lương đến nỗi công cuộc không thành, nhưng đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế, mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này....”

3. Khởi nghĩa Lý Bí

 

C. Cuộc khởi nghĩa diễn ra ở làng Đường Lâm, củng cố quyết tâm giành độc lập cho dân tộc.

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

 

D. Cuộc khởi nghĩa giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713 - 722). Đó là một cuộc khởi nghĩa lớn, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường chống Bắc thuộc, giành lại quyền tự chủ của nhân dân ta.

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng

 

E. “Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy điền tên cuộc khởi nghĩa với bản đồ tương ứng:

Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Xem đáp án » 13/11/2022 88

Câu 2:

Em hãy hoàn thành bảng sau về các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu trước thế kỉ X.

STT

Tên người lãnh đạo

cuộc khởi nghĩa

Thời gian

 

Những địa danh quan trọng

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Xem đáp án » 13/11/2022 73

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK