Câu hỏi:

13/11/2022 86

Em hãy lựa chọn các dữ kiện bên dưới để điền vào chỗ trống.

a. nhà sàn                     b. thành thị                        c. Hin-đu giáo                               

d. Phật giáo                   e. bức chạm nổi                 f. ghe thuyền

g. gỗ                              h. kim hoàn                       i. Ấn Độ                            

j. sông nước                  k. chữ Phạn

 
 

Đời sống hằng ngày gắn bó với....................... là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở................, làm nhà trên kênh rạch, xây ..............ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng,......................đã du nhập vào Phù Nam.Trong bốn bia khắc bằng............... tồn tại đến ngày nay, bia Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) còn khá nguyên vẹn. ..................và Phật giáo đều được du nhập từ .......................và phát triển ở Phù Nam. Thế kỉ V - VI, ..................chiếm ưu thế. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là .............vẫn còn tổn tại đến ngày nay.

Bên cạnh một nền nghệ thuật .............tinh tế, phát triển cao, Phù Nam còn nổi tiếng với những ..............trên đá, đất nung.

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đời sống hằng ngày gắn bó với sông nước là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở nhà sàn, làm nhà trên kênh rạch, xây thành thị ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng, ghe thuyền. Chữ Phạn đã du nhập vào Phù Nam.Trong bốn bia khắc bằng chữ Phạn tồn tại đến ngày nay, bia Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) còn khá nguyên vẹn.

Hin-đu giáo và Phật giáo đều được du nhập từ Ấn Độ và phát triển ở Phù Nam. Thế kỉ V - VI, Phật giáo chiếm ưu thế. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là gỗ vẫn còn tổn tại đến ngày nay.

Bên cạnh một nền nghệ thuật kim hoàn tinh tế, phát triển cao, Phù Nam còn nổi tiếng với những bức chạm nổi trên đá, đất nung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khía cạnh nào trong văn hoá vật chất của Phù Nam thể hiện những nét đặc trưng của đời sống sông nước?

Xem đáp án » 13/11/2022 459

Câu 2:

Những sản phẩm thủ công nghiệp thể hiện đặc trưng của vùng văn hoá sông nước là:

Xem đáp án » 13/11/2022 200

Câu 3:

Em hãy nối các dữ kiện dưới đây sao cho phù hợp.

1. Địa bàn chủ yếu của vương quốc cổ Phù Nam

 

A. Vương quốc Phù Nam sụp đổ, các thành thị cổ nổi tiếng một thời như Óc Eo (An Giang) cũng đột ngột biến mất.

2. Vào khoảng thế kỉ I

 

B. Phù Nam bắt đầu mở rộng lãnh thổ, nhiều lần còn chinh phục các xứ lân bang.

3. Từ thế kỉ III đến thế kỉ V

 

C. Phù Nam bắt đầu suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính.

4. Từ thế kỉ III

 

D. Phù Nam là quốc gia phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á

5. Thế kỉ VI

 

E. Vương quốc cổ Phù Nam ra đời

6. Khoảng đầu thế kỉ VII

 

F. thuộc Nam Bộ Việt Nam ngày nay

Xem đáp án » 13/11/2022 89

Câu 4:

Em hãy hoàn thành sơ đồ bên dưới:

Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Xem đáp án » 13/11/2022 60

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK