Câu hỏi:

14/11/2022 76

Bài đọc nhạc số 2

- Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 2: (SGK trang 17)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài đọc nhạc số 2 viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, trắng, móc đơn và dấu lặng.

Bài đọc nhạc số 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Nêu cảm nhận của em về bài hát Tiến về Hà Nội (SGK trang 19)

Xem đáp án » 14/11/2022 314

Câu 2:

- Sử dụng mẫu tiết tấu b đệm cho đoạn 2 của bài hát với các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.

Xem đáp án » 14/11/2022 210

Câu 3:

Luyện tập các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La

Bài thực hành số 2

Xem đáp án » 14/11/2022 187

Câu 4:

- Sử dụng nhạc cụ gõ và vận động cơ thể để đệm cho bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ theo mẫu sau đây:

Bài thực hành số 2

Xem đáp án » 14/11/2022 176

Câu 5:

- Hãy nêu những nét chính về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao

Xem đáp án » 14/11/2022 175

Câu 6:

- Đọc gam Đô trưởng và quãng 2 (theo trang 9)

- Đọc quãng 3 dựa theo gam Đô trưởng (đi lên và đi xuống)

Xem đáp án » 14/11/2022 166

Câu 7:

- Em cần làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình?

Xem đáp án » 14/11/2022 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK