Câu hỏi:

14/11/2022 595

- Thực hành làm dụng cụ: Lục lạc

NHạc sĩ Antonio Vivaldi

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

NHạc sĩ Antonio Vivaldi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Antonio Vivaldi 

Xem đáp án » 14/11/2022 355

Câu 2:

- Đọc gam Đô trưởng, quãng 2, quãng 3 và các âm ổn định theo mẫu các bài đã học.

Xem đáp án » 14/11/2022 290

Câu 3:

- Em hãy cùng các bạn sáng tạo mẫu tiết tấu để gõ đệm cho bài Niềm tin thắp sáng trong tim em.

- Thực hiện mẫu tiết tấu dưới đây bằng các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.

 NHạc sĩ Antonio Vivaldi

- Đọc tiết tấu và thể hiện giai điệu dưới đây bằng kèn phím

Xem đáp án » 14/11/2022 225

Câu 4:

- Tìm hiểu nhịp 4/4

- Thực hành đánh nhịp 4/4 theo sơ đồ

 Nhịp 4/4

Xem đáp án » 14/11/2022 211

Câu 5:

 Bài đọc nhạc số 3

- Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 3 

Xem đáp án » 14/11/2022 189

Câu 6:

- Thực hiện lại Bài thực hành số 1

Bài thực hành số 3

- Luyện tập

Bài thực hành số 3

Xem đáp án » 14/11/2022 185

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK