Câu hỏi:

14/11/2022 120

 Bài đ

- Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, trắng, móc đơn và dấu chấm dôi.

Bài đ

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Nêu cảm xúc của em về việc học hát dân ca. Em cần làm gì để giữ gìn các bài dân ca Việt Nam?

Xem đáp án » 14/11/2022 430

Câu 2:

- Tìm các quãng cung và nửa cung trong Bài đọc nhạc số 4

Xem đáp án » 14/11/2022 281

Câu 3:

- Nêu đặc điểm của đàn bầu và đàn nhị 

Xem đáp án » 14/11/2022 280

Câu 4:

- Nghe và nêu cảm nhận về âm sắc tiếng đàn bầu trong trích đoạn Cung đàn đất nước.

Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Xem đáp án » 14/11/2022 279

Câu 5:

- Nêu tên một số bài dân ca mà em biết (SGK trang 29)

Xem đáp án » 14/11/2022 190

Câu 6:

- Tìm hiểu bản nhạc và đọc tên nốt theo tiết tấu của phần đệm cho kèn phím trong Bài thực hành số 3

Bài thực hành số 3

Xem đáp án » 14/11/2022 168

Câu 7:

- Quan sát hình ảnh và kể tên các nhạc cụ trong hình mà em biết. (SGK trang 32)

 Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Xem đáp án » 14/11/2022 140

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK