Câu hỏi:

14/11/2022 88

- Em hãy cùng với bạn sáng tạo mẫu tiết tấu để gõ đệm cho bài Hò ba lí.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Nghệ nhân Hà THị Cẩu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Em cần làm gì để thể hiện tình yêu lao động (trong công việc, trong học tập,…)?

Xem đáp án » 14/11/2022 264

Câu 2:

- Nghe và nêu cảm nhận của em về trích đoạn Xẩm thập ân cho nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày.

Xem đáp án » 14/11/2022 252

Câu 3:

- Thực hiện mẫu tiết tấu dưới đây bằng các nhạc cụ gõ và vận động cơ thể.

Nghệ nhân Hà THị Cẩu

- Đọc và chép lại giai điệu dưới đây: (SGK trang 39)

            Nghệ nhân Hà THị Cẩu

Xem đáp án » 14/11/2022 116

Câu 4:

- Luyện âm hình tiết tấu:

Bài đọc nhạc số 5

- Đọc Bài đọc nhạc số 5 với tốc độ thong thả

- Có thể sử dụng tiết tấu sau để gõ đệm cho Bài dọc nhạc số 5

Bài đọc nhạc số 5

Xem đáp án » 14/11/2022 108

Câu 5:

- Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 5

 Bài đọc nhạc số 5

Xem đáp án » 14/11/2022 104

Câu 6:

Luyện tập thổi nê cùng các nốt Si, La, Son

Bài thực hành số 4

Xem đáp án » 14/11/2022 95

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK