Câu hỏi:

15/11/2022 101

Đánh dấu X vào mức độ thực hiện những quy tắc ứng xử nơi công cộng của em và những người xung quanh mà em đã quan sát được. 

(Chú thích: Bản thân: BT; Người xung quanh: NXQ)

Chủ đề 6 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Hiếm khi

BT

NXQ

BT

NXQ

BT

NXQ

Thực hiện nếp sống văn hoá, quy tắc, quy định nơi công cộng. 

x

x

 

 

 

 

Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên xuống tàu xe, khi qua đường.

x

x

 

 

 

 

Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

x

x

 

 

 

 

Giữ gìn trật tự xã hội.

x

x

 

 

 

 

Kịp thời thông báo với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật.

x

x

 

 

 

 

Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mĩ tục.

x

x

 

 

 

 

Quy tắc khác: Nói cười đủ nghe ở nơi công cộng

x

x

 

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết một thông điệp ý nghĩa để tuyên truyền, vận động mọi người ứng xử văn minh nơi công cộng.

Xem đáp án » 15/11/2022 313

Câu 2:

Kể những việc em đã làm để bảo vệ, giữ gìn cảnh quan ở địa phương và nêu cảm xúc của em khi làm việc đó. 

Chủ đề 6 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 189

Câu 3:

Chia sẻ những việc em đã làm để giúp đỡ mọi người nơi công cộng bằng cách điền vào bảng sau: 

Chủ đề 6 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 175

Câu 4:

Ghi cách ứng xử của em khi gặp các tình huống sau: 

Chủ đề 6 Vận dụng - Mở rộng

Chủ đề 6 Vận dụng - Mở rộng

Xem đáp án » 15/11/2022 139

Câu 5:

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề.

Xem đáp án » 15/11/2022 103

Câu 6:

Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với những việc em đã thực hiện được trong chủ đề này. 

Chủ đề 6 Tự đánh giá

Xem đáp án » 15/11/2022 83

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »