Câu hỏi:

15/11/2022 44

Quan sát các tranh sau đây rồi gọi tên và mô tả những hoạt động đặc trưng của từng nghề. 

Chủ đề 7 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nghề làm gốm

Quy trình tạo ra các sản phẩm làm gốm gồm các đặc trưng: làm đất ( thấu đất). Tạo hình sản phẩm gốm trang trí hoa văn, tráng men và nung đốt sản phẩm.

Nghề làm dệt vải

Quy trình tạo ra các sản phẩm làm dệt vải gồm các đặc trưng: bật bông tơi, kéo thành sợi dài, xé bông thành chỉ, ngâm màu, phơi khô và dệt thành những tấm vải.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên dụng cụ lao động và nêu cách sử dụng dụng cụ an toàn khi tham gia nghề truyền thống. 

Chủ đề 7 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Xem đáp án » 15/11/2022 164

Câu 2:

Hãy kể về nghề truyền thống mà em biết và giá trị mà nghề đó mang lại.

Chủ đề 7 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Xem đáp án » 15/11/2022 99

Câu 3:

Nêu quy trình tạo ra sản phẩm của một nghề truyền thống (ở nhiệm vụ 1 trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 trang 58,59).

Xem đáp án » 15/11/2022 82

Câu 4:

Nối các ô ở cột “Việc làm để giữ gìn nghề truyền thống” với các ô ở cột “Ý nghĩa của việc làm” cho phù hợp. 

Chủ đề 7 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 73

Câu 5:

Viết những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm nghề truyền thống mà em đã có và cần rèn luyện.

Chủ đề 7 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 69

Câu 6:

Nêu tên nghề truyền thống và sản phẩm mà em muốn tuyên truyền, quảng bá. 

Xem đáp án » 15/11/2022 66

Câu 7:

Ghi lại kết quả phỏng vấn nghệ nhân.

Chủ đề 7 Rèn luyện kĩ năng

Chủ đề 7 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 65

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »