Câu hỏi:

15/11/2022 59

 Đánh dấu X vào mức độ phù hợp những việc em đã thực hiện trong chủ đề này. 

Chủ đề 9 Tự đánh giá

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Rất đúng: 125, 6

Đúng:  3, 4

Chưa đúng:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện thái độ tôn trọng người lao động. 

Chủ đề 9 Rèn luyện kĩ năng

Xem đáp án » 15/11/2022 68

Câu 2:

Đọc câu chuyện của T. và trả lời câu hỏi. 

Chủ đề 9 Vận dụng - Mở rộng

Xem đáp án » 15/11/2022 55

Câu 3:

Mô tả biểu hiện của những yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề.

Chủ đề 9 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Xem đáp án » 15/11/2022 53

Câu 4:

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề.

Xem đáp án » 15/11/2022 53

Câu 5:

Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện.

Xem đáp án » 15/11/2022 52

Câu 6:

Em hãy chỉ ra giá trị của các nghề dưới đây đối với gia đình em.

Chủ đề 9 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Chủ đề 9 Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Xem đáp án » 15/11/2022 51

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »