Câu hỏi:

11/07/2024 159

Trong truyện “Cuộc điều tra màu đỏ”, sau khi thu thập các chứng cứ, thám tử Sherlock Holmes đã lập luận để chứng minh Jefferson Hope là thủ phạm của vụ án. Hãy ghép mỗi hành động ở cột bên trái của thám tử với một hoạt động xử lí thông tin phù hợp ở cột bên phải.

1) Phán đoán, suy luận để chứng minh tội phạm

a) Thu nhận thông tin

2) Trình bày lập luận trước tòa án

b) Lưu trữ thông tin

3) Thu thập chứng cứ và các dấu vết

c) Xử lí thông tin

4) Ghi lại các sự kiện thu thập được ra giấy

d) Truyền thông tin

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: 1) → c)

  2) → d)

            3) → a)

            4) → b).

- Phán đoán, suy luận để chứng minh tội phạm - xử lí thông tin.

- Trình bày lập tuận trước tòa án: thông tin được truyền đến mọi người trong tòa án – truyền thông tin.

- Thu thập chứng cứ và các dấu vết: thông tin được thể hiện dưới hình ảnh, văn bản và được thu thập lại – thu thập thông tin.

- Ghi lại các sự kiện thu thập được ra giấy: thông tin về vụ án được ghi chép lại – lưu trữ thông tin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?

A. Micro.                B. Máy in.                         C. Màn hình.           D. Loa.

Xem đáp án » 11/07/2024 452

Câu 2:

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:

 

Số học sinh
Tỉ lệ

 

67
31%

Chơi thể thao

44

20%

Chơi điện tử

32

15%

Đọc sách

58

27%

Việc khác

15

7%

Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng như trên thuộc những hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

Xem đáp án » 11/07/2024 429

Câu 3:

Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?

A. Thiết bị ra.          B. Thiết bị lưu trữ.             C. Thiết bị vào.       D. Bộ nhớ.

Xem đáp án » 20/11/2022 389

Câu 4:

Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

A. Đầu vào, đầu ra.

B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.

C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.

D. Mở bài, thân bài, kết bài.

Xem đáp án » 11/07/2024 385

Câu 5:

Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.           B. Lưu trữ.              C. Xử lí.                 D. Truyền.

Xem đáp án » 11/07/2024 361

Câu 6:

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:

 

Số học sinh
Tỉ lệ

 

67
31%

Chơi thể thao

44

20%

Chơi điện tử

32

15%

Đọc sách

58

27%

Việc khác

15

7%

Bạn An sử dụng số liệu của bảng để vẽ biểu đồ trên giấy như sau:

                                                  Bài 2: Xử lí thông tin

Việc làm của bạn An thuộc những hoạt động nào trong các hoạt động của quá trình xử lí thông tin?

Xem đáp án » 20/11/2022 269

Câu 7:

So sánh quá trình xử lí thông tin giữa người và máy tính theo gợi ý sau:

 

Máy tính
Con người

Thu nhận

Thiết bị vào: bàn phím, chuột, camera, máy quét,…

Đặc điểm: dữ liệu vào gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản.

Các giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, da,…

Đặc điểm: thông tin vào rất đa dạng gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, cảm giác,…

Xử lí

 

 

Truyền

 

 

Lưu trữ

 

 

Xem đáp án » 11/07/2024 253

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900