Câu hỏi:

13/07/2024 1,770

b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Thời gian biểu

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

23h30-6h00

Ngủ

Ngủ 

Ngủ

Ngủ

Ngủ

Ngủ

Ngủ

6h00-6h30

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

Thể dục, Ăn sáng

6h30-11h30

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Học ở trường

Tự học ở nhà

11h30-12h15

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

Nghỉ trưa, ăn trưa

12h15-13h00

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

Ngủ trưa

13h00-13h30

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

Giải trí

13h30-17h00

Học Toán

Học Lí

Học Anh

Học Toán

Học Lí

Tự do

Tự do

17h00-18h30

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

Thể thao, giải trí

18h30-19h30

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

Vệ sinh, ăn tối

19h30-21h00

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Làm bài tập, soạn bài

Giải trí

Giải trí

21h00-23h30

Học Anh

Học Toán

Học Lí

Học Anh

Học Toán

Giải trí

Học Văn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Delete Cells.                

B. Delete Columns.

C. Delete Rows.                

D. Delete Table.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,105

Câu 2:

2. Bạn An đã nhập số hàng, số cột như Hình 5.15 để tạo bảng. Bảng được tạo sẽ có:

Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước để được thao tác tạo bảng đúng

A. 4 cột, 35 hàng.               B. 35 cột, 35 hàng.

C. 35 cột, 4 hàng.               D. 4 cột, 4 hàng.

Xem đáp án » 13/07/2024 797

Câu 3:

1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.

Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm

Xem đáp án » 13/07/2024 733

Câu 4:

1. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước để được thao tác tạo bảng đúng:

a) Chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table.

b) Di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột.

c) Chọn Insert.

Xem đáp án » 12/07/2024 446

Câu 5:

Dựa vào bảng thống kê kết quả, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?

2. Trò chơi nào được nhiều bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được nhiều bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất?

Xem đáp án » 13/07/2024 371

Câu 6:

Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:

a) Thời khóa biểu của lớp.

b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.

Xem đáp án » 13/07/2024 323

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900