Câu hỏi:

25/11/2022 51

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Tư liệu hiện vật có thể cho ta biết khá cụ thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào về đời sống tinh thần của người xưa.

☐ Tư liệu chữ viết ghi chép khá đầy đủ về đời sống con người nên phản ánh khá toàn diện sự kiện hay quá trình lịch sử nào đó.

☐ Tư liệu chữ viết thường mang ý thức chủ quan của tác giả tư liệu nên không đáng tin cậy.

☐ Tư liệu truyền miệng kể lại những chuyện không có thật trong quá khứ, nên không cho ta biết chính xác về lịch sử.

☐ Tư liệu gốc là nguồn tư liệu tuyệt đối đáng tin cậy khi tìm hiểu lịch sử.

☐ Tư liệu truyền miệng thường không cho biết chính xác về thời gian, địa điểm, nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử.

☐ Lịch sử thường được giải thích theo nhiều cách khác nhau nên không thể biết được một cách chính xác.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đ☐ Tư liệu hiện vật có thể cho ta biết khá cụ thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào về đời sống tinh thần của người xưa.

S☐ Tư liệu chữ viết ghi chép khá đầy đủ về đời sống con người nên phản ánh khá toàn diện sự kiện hay quá trình lịch sử nào đó.

Đ☐ Tư liệu chữ viết thường mang ý thức chủ quan của tác giả tư liệu nên không đáng tin cậy.

S☐ Tư liệu truyền miệng kể lại những chuyện không có thật trong quá khứ, nên không cho ta biết chính xác về lịch sử.

Đ☐ Tư liệu gốc là nguồn tư liệu tuyệt đối đáng tin cậy khi tìm hiểu lịch sử.

Đ☐ Tư liệu truyền miệng thường không cho biết chính xác về thời gian, địa điểm, nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử.

Đ☐ Lịch sử thường được giải thích theo nhiều cách khác nhau nên không thể biết được một cách chính xác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung Lịch Sử.

Xem đáp án » 25/11/2022 65

Câu 2:

Em hãy cho biết những hình ảnh nào dưới đây thuộc tư liệu lịch sử? Hãy đánh dấu X vào ô ☐ dưới đáp án đúng:
Em hãy cho biết những hình ảnh nào dưới đây thuộc tư liệu lịch sử

Xem đáp án » 25/11/2022 60

Câu 3:

Quan sát các hình dưới đây và cho biết những tư liệu lịch sử dưới đây thuộc loại tư liệu nào?
Quan sát các hình dưới đây và cho biết những tư liệu lịch sử dưới đây thuộc loại tư liệu nào

Xem đáp án » 25/11/2022 56

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK