Câu hỏi:

25/11/2022 184

Quan sát các hình dưới đây và dựa vào SGK, hãy điền chú thích vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Từ đó cho em biết điều gì về thời nguyên thủy ở Việt Nam?
Quan sát các hình dưới đây và dựa vào SGK, hãy điền chú thích vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Từ đó
Quan sát các hình dưới đây và dựa vào SGK, hãy điền chú thích vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Từ đó
Quan sát các hình dưới đây và dựa vào SGK, hãy điền chú thích vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Từ đó

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Điền chú thích cho hình ảnh:

Quan sát các hình dưới đây và dựa vào SGK, hãy điền chú thích vào chỗ (…) dưới mỗi hình. Từ đó

- Nhận xét: Việc phát hiện công cụ đá và răng hóa thạch chứng tỏ người nguyên thủy xuất hiện trên đất nước Việt Nam từ rất sớm; họ đã biết ghè đẽo công cụ bằng đã sắc bén hơn để dễ sử dụng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy quan sát các dạng người trong quá trình tiến hóa và điền nội dung phù hợp vào chỗ (…) trong bảng dưới đây.
Hãy quan sát các dạng người trong quá trình tiến hóa và điền nội dung phù hợp vào chỗ (…) trong bảng dưới đây.

Xem đáp án » 25/11/2022 140

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định và cho viết vào chỗ (…) trong lược đồ những di chỉ đồ đá cũ ở Việt Nam (những chỗ … không phải là di chỉ đồ đã cũ thì bỏ trống).
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định và cho viết vào chỗ (…) trong lược đồ những di chỉ đồ đá cũ ở Việt Nam

Xem đáp án » 25/11/2022 95

Câu 3:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Ở chặng đầu của quá trình tiến hóa, có một loài Vượn sinh sống cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm.

☐ Người tối cổ đã xuất hiện cách ngày nay khoảng 5 triệu năm.

☐ Đến khoảng 15 vạn năm trước, Người tối cổ đã biến đổi thành Người tinh khôn.

☐ Ở khu vực Đông Nam Á đã diễn ra quá trình tiến hóa từ Vượn thành người.

☐ Di cốt của loài Vượn người sống cách ngày nay khoảng 5 triệu năm trước đây đã được tìm thấy ở Mi - an - ma.

☐ Di cốt của Người tối cổ sớm nhất tìm thấy ở Gia - va (In - đô - nê - xi -a)có niên đại khoảng 4 triệu năm trước đây.

☐ Chiếc sọ cổ của Người tinh khôn tìm thấy ở hang Nia (Ma - lai - xi - a) có niên đại khoảng 4 vạn năm trước đây.

☐ Ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn, Việt Nam) đã tìm thấy răng hóa thạch của Người tối cổ.

☐ Các công cụ đã được ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ còn được tìm thấy ở di chỉ Núi Đọ (Thanh Hóa), An Khê (Gia Lai), Xuân Lộc (Đồng Nai),….

Xem đáp án » 25/11/2022 86

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK