Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Nối các vương quốc phong kiến (ở cột A) với khu vực hình thành (ở cột B) sao cho phù hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm những từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ (…) để hoàn thiện câu sau:

a) Nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn bán ở các ………….. Đông Nam Á.

b) Các vương quốc phong kiến ………….  trong khoảng thời gian từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

c) …………………. là nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia Đông Nam Á lục địa.

d) Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, những thương cảng ở Đông Nam Á đã trở thành ……..

kinh tế, văn hóa giữa các châu lục.

e) …………….. là vương quốc tiêu biểu phát triển mạnh về buôn bán đường biển.

g) Các quốc gia Đông Nam Á có nhiều……………… thuận lợi để hình thành các hải cảng sầm uất.

Xem đáp án » 25/11/2022 225

Câu 2:

Câu/ý nào sau đây là đúng về sự phát triển giao lưu thương mại giữa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á với các nước khác từ thế kỉ VII đến thế kỉ X? Đánh dấu X vào lựa chọn của em.
Câu/ý nào sau đây là đúng về sự phát triển giao lưu thương mại giữa các vương quốc phong kiến Đông Nam Á với các nước khác từ thế kỉ VII đến thế kỉ X? (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 197

Câu 3:

Theo em, hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?

Xem đáp án » 25/11/2022 123

Câu 4:

Chỉ ra những từ/cụm từ không đúng về nội dung lịch sử trong câu dưới đây và hãy sửa lại cho đúng.
Chỉ ra những từ/cụm từ không đúng về nội dung lịch sử trong câu dưới đây và hãy sửa lại cho đúng

Xem đáp án » 25/11/2022 120

Câu 5:

Dựa vào lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
Dựa vào lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau: STT  Tên quốc gia phong kiến  Tên quốc gia hiện nay (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 91

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK