Câu hỏi:

07/12/2022 387

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về nền văn minh Đại Việt?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,743

Câu 2:

Thời Tây Sơn, chữ Nôm đã trở thành chữ viết chính thống thay thế chữ Hán. Điều này đã thể hiện

Xem đáp án » 07/12/2022 1,508

Câu 3:

Văn minh Thăng Long là tên gọi khác của

Xem đáp án » 07/12/2022 1,439

Câu 4:

Yếu tố nào đã thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,404

Câu 5:

Tập quán sản xuất của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam không hoàn toàn giống nhau, chủ yếu do

Xem đáp án » 07/12/2022 1,386

Câu 6:

Nhận xét nào dưới đây đúng về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam?

Xem đáp án » 07/12/2022 944

Câu 7:

Ở Việt Nam, loại hình nhà ở phổ biến của người Kinh, người Hoa là

Xem đáp án » 07/12/2022 789

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »