Câu hỏi:

07/12/2022 66

Việc nhà nước Việt Nam ban hành các chính sách hỗ tợ đồng bào dân tộc thiểu số về: đất đai, thuế, giống cây trồng, phân bón, vật tư, gia súc,… là biểu hiện cụ thể của chính sách dân tộc trên lĩnh vực nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về nền văn minh Đại Việt?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,541

Câu 2:

Văn minh Thăng Long là tên gọi khác của

Xem đáp án » 07/12/2022 315

Câu 3:

Thời Tây Sơn, chữ Nôm đã trở thành chữ viết chính thống thay thế chữ Hán. Điều này đã thể hiện

Xem đáp án » 07/12/2022 185

Câu 4:

Yếu tố nào đã thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án » 07/12/2022 159

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam?

Xem đáp án » 07/12/2022 143

Câu 6:

Bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt là

Xem đáp án » 07/12/2022 119

Câu 7:

Vì sao trống đồng Ngọc Lũ được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012? Hãy tìm hiểu và trình bày ý nghĩa của các hoa văn trên trống đồng này.

Xem đáp án » 07/12/2022 118

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »