Câu hỏi:

12/02/2023 49

Em viết một bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em yêu quý.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: mở bài, thân bài và kết bài.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
c. Triển khai vấn đề:

HS triển khai sự việc theo trình tự hợp lí, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

- Giới thiệu đôi nét về nhân vật.

- Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật.

- Kể diễn biến của sự việc, lưu ý sử dụng yếu tố miêu tả.

- Nêu ý nghĩa của sự việc.

- Nêu suy nghĩ và ấn tượng của em về sự việc
d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt mạch lạc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu tục ngữ trên.

Xem đáp án » 12/02/2023 156

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của những câu tục ngữ đó là gì?

Xem đáp án » 12/02/2023 112

Câu 3:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

- Chết trong còn hơn sống đục.

- Đói cho sạch, rách cho thơm.

- Thương người như thể thương thân.

- Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Các câu tục ngữ trên thuộc thể loại văn học nào? Trình bày khái niệm của thể loại văn học đó.

Xem đáp án » 12/02/2023 105

Câu 4:

Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơ”.

Xem đáp án » 12/02/2023 90

Câu 5:

Theo em, trong câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, muốn nhắc nhở chúng ta cần học những điều gì? Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày ý nghĩa của câu tục ngữ đó.

Xem đáp án » 12/02/2023 87

Câu 6:

Tìm 2 câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở câu trên.

Xem đáp án » 12/02/2023 60

Bình luận


Bình luận